Pištek 14 grudnia 2018
Mapa Serwisu Dodaj do Ulubionych Kontakt
Strona Główna
Historia
TeraŸniejszoœć
Struktura
Kierownictwo
Szkolenia
Produkty
MSPO
Katalog
FAQ
Kontakt


             
  © CIiŁ ON 2003 - 2018
Strona Główna


Od dnia 01.04.2011 następcą prawnym
Centrum Informatyki i Łączności Obrony Narodowej
jest
Resortowe Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi

Nowa strona internetowa znajduje się pod adresem: http://www.rczpi.wp.mil.pl.

 

 Centrum Informatyki i Łączności Obrony Narodowej funkcjonujące od 1 stycznia 2003 r. utworzono Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 51/Org./P5 z dnia 19.06.2002 r.

Centrum Informatyki i Łączności Obrony Narodowej do dnia 31.12.2006 r. było jednostką organizacyjną podporządkowaną Szefowi Generalnego Zarządu Dowodzenia i Łączności P-6 SGWP, właściwą w zakresie prowadzenia prac analityczno-studyjnych i projektowo-wdrożeniowych systemów teleinformatycznych resortu obrony narodowej, eksploatacji systemów teleinformatycznych na szczeblu centralnym, szkolenia specjalistycznego w zakresie teleinformatyki, a także opracowywania dokumentów w zakresie standardów oraz wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych.

Od dnia 01.01.2007 r. Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr Z-106/Org./P1 z dnia 19.12.2006r. Centrum Informatyki i Łączności Obrony Narodowej jest jednostką organizacyjną podporządkowaną Dyrektorowi Departamentu Informatyki i Telekomunikacji MON, odpowiedzialną za prowadzenie prac projektowo-wdrożeniowych systemów teleinformatycznych resortu obrony narodowej, eksploatację systemów teleinformatycznych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz szkolenia kursowe w zakresie informatyki.

powrót powrót
do góry do góry